Disclaimer

De informatie op deze Fine Fleur Recruitment website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten. Hoewel Fine Fleur Recruitment zijn best doet om alle informatie, zo goed en foutloos mogelijk te verwoorden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten.
Door gebruik te maken van de webpagina van Fine Fleur Recruitment stemt u in met deze disclaimer.
Fine Fleur Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van welk gebruik dan ook van de aangeboden informatie, daaronder vanzelfsprekend mede begrepen informatie van internetsites en/of andersoortige informatiebronnen van derden, waardoor middels de website toegang tot kan worden verkregen. Aan de inhoud van de aangeboden informatie kunnen overigens geen rechten worden ontleend.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.